Uw browser versie is niet langer ondersteund door Bru!

Om Bru en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

Home  |   Een aanvraag indienen  |   Mijn Account fr/nl

Privacygegevens

Privacy Verklaring

 Verwerking van persoonsgegevens

 

SPADEL eerbiedigt de privacy van alle gebruikers van haar website, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992.

 

Zij gebruikt de op haar website verzamelde gegevens voor:

•Het toezenden van informatie op uw verzoek over haar producten, speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kunt je dat laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected];

•Het uitvoeren van een actie: Als je reageert op een actie of prijsvraag, wordt uw naam, adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op de marketingacties te meten.

•Voorts worden demografische en andere gegevens verzameld voor marktonderzoek, advertenties en promotionele doeleinden. je heeft het recht je te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing.

 

Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, behalve op grond van een wettelijke verplichting. De website kan informatie bevatten over promotieacties die SPADEL met andere ondernemingen houdt. Worden persoonsgegevens en andere informatie in het kader van een dergelijke actie verstrekt, dan mag deze informatie met uw voorafgaande toestemming aan de deelnemende onderneming worden verstrekt, zodat deze onderneming je haar diensten en producten kan aanbieden.

 

U heeft het recht je te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, per aangetekende brief gericht aan het onder punt 1 vermelde adres, of per e-mail: [email protected] Op die adressen kunt je ook uw eventuele vragen stellen, betreffende de verwerking van uw gegevens.